Antidiskrimineringsbyråernas rapport 2021

4 mars, 2022

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport.

Syftet med denna rapport är synliggöra det arbete som antidiskrimineringsbyråerna i Sverige gör i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Rapporten kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Du kan läsa MUCF:s rapport här.

Med rapporten vill vi visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering