Rättighetscentrum Västerbotten

Rättighetscentrum Västerbotten är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som jobbar för att förebygga och motverka diskriminering i samhället. Vi försvarar din värdighet och din rätt att slippa bli utsatt för diskriminering och kränkande behandling och vi främjar människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person eller en grupp särbehandlas, det vill säga kränks eller behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Om diskriminering
Aktuellt

Läs om vad som är på gång

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Antidiskrimineringsbyråer berättar!

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Det ska vi berätta! I filmen får du information om vilka vi är och vad vi gör, och hur vi kan hjälpa dig. Vi finns runt om i landet, och hur du kommer i kontakt med din lokala antidiskrimineringsbyrå framgår i slutet av filmen eller så kan du klicka på knappen nedan för att komma till en översikt på vår hemsida. Vi finns här för dig!

Se alla antidiskrimineringsbyråer