En arbetsplats för alla – aktiva åtgärder i arbetslivet

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter är inte bara något som gynnar arbetstagare och verksamhetens välmående, det är också ett lagkrav.

Utifrån verkliga diskrimineringscase går vi igenom grunderna i diskrimineringslagen Vi går även igenom diskrimineringslagens krav gällande aktiva åtgärder och processen med att arbeta med undersökning, analys, åtgärder och utvärdering.

Vi lyfter också verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen. Här berörs särskilt chefers och ledningsgruppers roll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatser. Teori varvas med övningar och praktiska verktyg att arbeta vidare med på arbetsplatser.

Målgrupp: Ledningsgrupper, arbetstagare eller fackliga representanter

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Västerbotten, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.