Utbildning och opinion

Rättighetscentrum Västerbotten arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och utbildar och stöttar föreningar, arbetsplatser skolor och organisationer i deras arbete för lika rättigheter. Dessutom skapar vi opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering lokalt, regionalt och nationellt. Tillsammans kan vi motverka diskriminering i Västerbotten!

Våra utbildningar

Vill ni öka era kunskaper om diskriminering och mänskliga rättigheter? Kanske behöver ni fördjupa er i diskrimineringslagstiftningen, eller få praktiska verktyg för likabehandling? Vi erbjuder dels kostnadsfria informationsföreläsningar för ideella föreningar, samt bokningsbara utbildningar för företag och organisationer. Förutom våra utbildningskoncept så erbjuder vi anpassade utbildningar och workshops för er verksamhet.

Se våra bokningsbara utbildningskoncept här.

Opinionsbildning

Rättighetscentrum Västerbotten arbetar förebyggande mot diskriminering och för lika rättigheter genom att sprida medvetenhet om dessa frågor. Vi informerar och utbildar genom offentliga evenemang, samarbete med andra och genom att synas i media.

Samarbeta med oss

Har din organisation exempelvis en idé på ett projekt, ett aktivitetsförslag eller kanske en gemensam debattartikel? Kontakta oss på Rättighetscentrum Västerbotten, så ser vi på möjligheterna att samverka. Tillsammans är vi starkare!

Kontakta oss