Perspektivbyrån – en detektivlek för barns rättigheter

Perspektivbyrån är en metod som går ut på att undersöka barnverksamheters utbud och fysiska rum.

Syftet är att skapa tryggare verksamheter för barn och unga. Utgångspunkten i metoden är de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna och perspektivet är barnens.

Perspektivbyrån ger grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och barnkonventionen. Här får du också tips på hur du kan genomföra ett förändringsarbete tillsammans med barn, i syfte att skapa mer jämlika verksamheter.

Målgrupp: Du som jobbar i skola, fritids eller är aktiv i en kultur- och idrottsförening.

Perspektivbyrån

Perspektivbyråns utbildningar och metoder finns tillgängliga kostnadsfritt här på vår webb.