Din antidiskrimineringsbyrå i Västerbotten

Rättighetscentrum Västerbotten är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som jobbar för att förebygga och motverka diskriminering i samhället. Vi försvarar din värdighet och din rätt att slippa bli utsatt för diskriminering och kränkande behandling och vi främjar människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och utbildar och stöttar föreningar, arbetsplatser skolor och organisationer i deras arbete för lika rättigheter.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning i frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering lokalt, regionalt och nationellt

Vi har vårt kontor i Umeå och vårt upptagningsområde omfattar alla kommuner i Västerbotten.

Se vår informationsfilm

Vi ger en kort sammanfattning av vårt uppdrag.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Styrdokument och huvudman

Vårt arbete styrs av förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Huvudman för Rättighetscentrum Västerbotten är Sensus studieförbund, region Norrland. Vår verksamhet bedrivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf).

Kontakta oss

Rättighetscentrum Västerbotten
Västra Kyrkogatan 1
903 29 Umeå

070 – 271 24 11
rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se