Diskrimineringskoll – en fråga för facket

Facket spelar en stor roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering. Kunskap om vad diskriminering är och hur den uttrycks är en förutsättning för att du som fackligt aktiv ska kunna känna dig trygg med att agera vid diskriminering på arbetsplatsen.

Vad bedöms som diskriminering enligt lag och vad är fackets roll? I denna utbildningsdel fokuserar vi på diskrimineringsförbudet och skyddet mot diskriminering i arbetslivet. Du får en ökad förståelse för hur diskriminering i arbetslivet kan upplevas och vad det får för konsekvenser. 

Vi lyfter hur facket kan vara delaktiga i skapandet av en kultur där det finns utrymme att arbeta för en mer jämlik arbetsplats men också lyfta brister och hantera diskriminering. Du får också fler strategier för kunna stötta medlemmar som påtalat diskriminering. 

Målgrupp: Fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Västerbotten, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.