Vad är diskriminering?

För att förändra diskriminerande strukturer behöver vi också veta vad diskriminering är och varför den uppstår. Grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen är ett bra verktyg i allt arbete för människors lika rättigheter.

Genom utbildningen får deltagarna kunskap om grunderna i diskrimineringslagen, normkritiska verktyg i likabehandlingsarbete samt kunskap om hur normer, makt och diskrimineringsfrågor hänger samman.

Målgrupp: Skolor, arbetsplatser, företag och föreningar

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Västerbotten, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.