Vårt material

Vi erbjuder material och metoder för att skapa en mer inkluderande och rättvis miljö för barn och vuxna. Ta del av våra resurser för att stödja medlemmar som möter orättvisor, väcka samtal och kreativitet hos barn genom litteraturens kraft, och utforska våra interaktiva metoder som sätter barns rättigheter i fokus. Utforska, ladda ner och låt oss tillsammans skapa tryggare och mer jämlika rum för alla!

Diskrimineringskoll – en fråga för facket

En folder med kortfattad information om Diskrimineringslagen. Vi hoppas att den kan vara ett verktyg för dig som är förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson i ditt viktiga arbete med att stötta medlemmar som upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet.

Illustration: Carl Papworth

Ladda ner

Rätten till din berättelse

I metodboken Rätten till din berättelse – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga  har vi samlat våra favoriter bland alla de praktiska övningar och verktyg som tagits fram, tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer, i projektet Brytiga böcker.

Övningarna vänder sig till barn mellan 3 och 12 år och deras vuxna: bibliotekarier och pedagoger, men också föräldrar och andra nära vuxna som vill ha tips på hur böcker kan användas som utgångspunkt för samtal och skapande.

Boken går att beställa via BTJ förlag.

Till BTJ förlag

Perspektivbyrån

Är en interaktiv och lekfull metod där barnens perspektiv och rättigheter tas på allvar! Metoden handlar om att låta barn undersöka kultur- och fritidsverksamheters utbud och fysiska rum.

Vi har sammanställt metoden i ett digitalt material som innehåller instruktioner och uppdrag som kan genomföras tillsammans med barn. Materialet vänder sig till er som arbetar ideellt eller professionellt med barn 8 – 12 år; i en kultur- och fritidspedagogisk verksamhet eller som ledare i en förening.

Illustration: Carl Papworth

Läs mer