Lika rättigheter och möjligheter i skola och förskola

Vi erbjuder utbildning till förskolor och skolor som vill utveckla sitt arbete med att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder.

Utbildningarna utgår från aktuell diskrimineringslagstiftning och erbjuder stöd i arbetet med att främja alla barns och elevers lika rättigheter samt att förebygga diskriminering och kränkningar.

Insatsen ger er kunskap om diskrimineringslagens och skollagens krav, handledning i arbetet med aktiva åtgärder och verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Västerbotten, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.