Våra utbildningar

Rättighetscentrum Västerbotten erbjuder föreläsningar och utbildning i diskriminering, normkritik och mångfaldsfrågor. Vi vänder oss till organisationer, myndigheter och företag med våra utbildningar.

Våra utbildningar riktar sig till dig som vill:

 • förebygga diskriminering och kränkningar i din organisation
 • få kunskap om vad diskriminering är och hur det uttrycks
 • få stöd i arbetet med aktiva åtgärder

Utbildningarna genomsyras av vår expertis inom lagstiftning, normkritik, intersektionalitet och annan relevant teori på området. De kan vara i form av information, föreläsning, utbildning, processledning och workshops. Våra olika utbildningar kan också kombineras med varandra.

Alla våra utbildningar genomförs i form av föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och samtal. Dessutom genomför vi kortare föreläsningar efter önskemål. Utbildningarna kan hållas digitalt eller på plats i era lokaler.

Varje insats utformas i dialog och det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget till era förutsättningar och behov.

 • Diskrimineringskoll – en fråga för facket

  Facket är nyckeln till att skapa jämlika arbetsplatser och hantera diskriminering. Denna utbildning ger dig som fackmedlem kunskapen att identifiera och agera mot diskriminering, med fokus på lagens skydd och fackets roll. Lär dig att främja en inkluderande arbetskultur och stötta kollegor som möter diskriminering. För fackligt förtroendevalda och ombud.

  Läs mer och boka
 • Vad är diskriminering?

  För att bekämpa diskriminering krävs förståelse för dess orsaker och kunskap om diskrimineringslagen. Utbildningen ger insikter i lagens grunder, normkritik och sambanden mellan normer, makt och diskriminering. För skolor, arbetsplatser, företag och föreningar.

  Läs mer och boka
 • En arbetsplats för alla – aktiva åtgärder i arbetslivet

  Förebyggande arbete mot diskriminering är ett krav enligt svensk lag. Vår utbildning går igenom diskrimineringslagen och verktyg för att bedriva ett aktivt arbete med lika rättigheter på arbetsplatsen, inklusive ledningens roll. Praktiska övningar kompletterar teorin för att stärka arbetsplatsens förmåga att motverka diskriminering. För ledningsgrupper, arbetstagare eller fackliga representanter.

  Läs mer och boka
 • Lika rättigheter och möjligheter i skola och förskola

  Den här utbildningen stödjer förskolor och skolor i att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter utifrån gällande lagstiftning, med konkreta verktyg och handledning i aktiva åtgärder.

  Läs mer och boka
 • Perspektivbyrån – en detektivlek för barns rättigheter

  Perspektivbyrån är en metod för att göra barnverksamheter tryggare, med fokus på barnens perspektiv och diskrimineringsgrunderna. Utbildningen ger kunskap om diskrimineringslagen och barnkonventionen samt vägledning för jämlikhetsarbete med barn. För dig som jobbar i skola, fritids eller är aktiv i en kultur- och idrottsförening.

  Läs mer och boka

Boka en utbildning

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Kontakta oss så berättar vi mer om vilka föreläsningar och utbildningspaket som skulle passa er bäst!

Telefon: 090 – 14 37 66

Mejl: rattighetscentrum.dalarna@sensus.se.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Våra utbildningar

Vi sammanfattar vilka typer av utbildningar och workshops vi erbjuder – för skolan, organisationen eller arbetsplatsen.