Projekt

Rättighetscentrum Västerbotten driver olika initiativ för att främja förståelse, motverka fördomar och diskriminering. Här kan du upptäcka våra pågående och avslutade projekt. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller söker samverkan!

 • Perspektivbyrån

  Önskar du nå alla barn oavsett bakgrund? Vill du testa en rolig metod som ger barnens perspektiv på er verksamhet? Perspektivbyrån är en interaktiv lek där barnens perspektiv och rättigheter tas på allvar!

  Läs mer
 • Brytiga böcker

  I Brytiga Böcker utvecklades normkreativa metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Brytiga Böcker samarbetade med skol- och folkbibliotek i Umeå Kommun samt med folkbibliotek i ytterligare 9 kommuner i Västerbotten.

  Läs mer
 • Antidiskrimineringsarbete i Umeås skolor

  Mya Grönlund har skrivit sin masteruppsats om hur skolor i Umeå arbetar med antidiskriminering och aktiva åtgärder. Där undersöker Mya hur arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättighet och möjligheter bedrivs på 13 grundskolor i Umeå.

  Läs mer
 • Rättighetsvandring

  I projektet Rättighetsvandring undersökte vi trygga och otrygga platser i Umeå, utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq.

  Läs mer
 • Rättigheterna är våra!

  Rättigheterna är våra! är ett funktionsrättsprojekt. Vi vill visa hur livet är för dom av oss som lever med en funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet i Västerbotten.

  Läs mer
 • Diskrimineringskoll

  Vi på Rättighetscentrum har tagit fram en folder med kortfattad information om Diskrimineringslagen. Vi hoppas att den kan vara ett verktyg för dig som är förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson i ditt viktiga arbete med att stötta medlemmar som upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet.

  Läs mer