Metoder

Om metoderna

Här hittar du verktyg, tips och övningar för hur du kan få barn- och ungas perspektiv på din verksamhet. Vi har samlat det allra bästa från projektet Perspektivbyråns metodbank som utarbetats tillsammans med över 700 barn!

För vem?

Metoderna har anpassats för olika verksamheter och det finns specifika övningar som riktar sig till dig som arbetar i kultur- eller fritidsverksamhet, eller som är barn- och ungdomsledare i en förening. Barnen är i åldrarna 8-12 år.

 • Kultur

  För dig som arbetar som bibliotekarie eller inom annan kulturverksamhet; som exempelvis drama-, film- eller musikpedagog. Att använda med barn 8-12 år.

  Till metoden
 • Fritid

  För dig som arbetar som på badhus, simhall eller som tex. fritidspedagog i en fritidsverksamhet. Att använda tillsammans med barn 8-12 år.

  Till metoden
 • Förening

  För dig som är aktiv pedagog, ledare eller tränare i en förening. Att använda tillsammans med barn 8-12 år.

  Till metoden

Syfte

Att barn och vuxna får verktyg för att tillsammans skapa en trygg, jämlik och tillgänglig verksamhet. Barnen granskar, synliggör och ger sitt perspektiv. Vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!