Diskrimineringslagen

Om utbildningen

Efter att ha gått utbildningen har du fått svar på dessa frågor:

  • Vad är strukturell diskriminering?
  • Vad är diskriminering enligt lag?
  • På vilka grunder det är förbjudet att diskriminera?
  • Inom vilka samhällsområden är diskriminering förbjudet?
  • Var kan du hitta stöd för att arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier?

För vem?

Utbildningen riktar sig till alla som vill ha mer kunskap om diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen

Kursen varvar teori med uppgifter och reflektionsfrågor, och tar ca 30 min att gå igenom. Du kan göra den själv eller tillsammans med andra exempelvis i en studiecirkel. 

Till utbildningen