Rättighetsvandring

En digital rättighetskarta över Umeå

I projektet Rättighetsvandring undersökte vi trygga och otrygga platser i Umeå, utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq. Minnen och berättelser om trygga rum och mötesplatser har samlades in, men även erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet. De insamlade berättelserna finns sparade i Västerbottens museets arkiv.

Kontakt

Jenny Saba Persson

Telefon: 090 – 14 37 66

Mejl: jenny.saba.persson@sensus.se

Rättighetsvandring finansierades av Allmänna Arvsfonden och Umeå kommun