Rättigheterna är våra!

Rättigheterna är våra! är ett funktionsrättsprojekt. Vi vill visa hur livet är för dom av oss som lever med en funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet i Västerbotten.

Vi vill också visa hur ett jämlikt Västerbotten skulle kunna se ut om vi fick samma möjligheter som alla andra.

Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Information på flera sätt

Teckentolkad informationsfilm

Ta del av vår informationsfilm om projektet med textning och teckentolkning.

Informationsfolder

Ladda ner vår tillgänglighetsanpassade folder.

Ladda ner

Varför finns projektet?

Stödet till personer med funktionsnedsättning har blivit sämre.

Många saknar den hjälp som behövs i vardagen.

Vi ser också att diskriminering ökar både nationellt och i Västerbotten. 

Detta ser inte ut att bli bättre om vi inte gör något åt det tillsammans!

Vi samlar in berättelser

Vi vill kunna arbeta för ett mer jämlikt Västerbotten för alla.

Vi samlar därför in berättelser, tankar och åsikter om hur livet är för dom av oss med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet.

Dela med dig av din berättelse

Du kan lämna in dina tankar, åsikter eller berättelse genom att svara på vår enkät nedan. 

Du kan du även skicka in en ljudfil eller videoinspelning till oss.

Vi ska kan också träffa dig för en en intervju som tar ca 30-60 minuter. 

Exempel på vad du kan berätta om eller skriva om:

  • Hur är det är att leva i Västerbotten med funktionsnedsättning?
  • Stöter du på hinder i din vardag?
  • Vad har du för drömmar och förhoppningar om framtiden i Västerbotten? Hur skulle din vardag se ut om du det inte fanns några hinder?

Personer med normbrytande funktionalitet är en omfattande grupp i samhället med stor inneboende mångfald. Samhällets hinder ser olika för varje person.

Svara på vår enkät

Du kan lämna in dina tankar, åsikter eller berättelse genom att svara på vår enkät.

Vill du bidra med dina åsikter och tankar?

Kontakta oss eller svara på vår enkät här.

Det är vi som jobbar med Rättigheterna är våra!

Emma Möller, Clara Höglund och Camilla Björnehall