Fritid

För vem?

För dig som arbetar som på badhus, simhall eller som tex. fritidspedagog i en fritidsverksamhet. Att använda tillsammans med barn 8-12 år.

Undersökningsplats

Badhus, simhallar och andra fritidsverksamheter.

Vad behövs?

Material: Instruktionsbok för dig som leder aktiviteten. Profilkort och uppdragskort att använda med barnen. Ladda ner och skriv ut allt material för din verksamhet.

Scenografi och rekvisita: Om ni har tid och möjlighet kan ni skapa en detektivmiljö med hjälp av fantasi och gamla prylar som skrivmaskiner, skrynkliga papper, förstoringsglas, stämplar, uppslagsböcker, fotografier etcetera. Kanske fixa några schyssta lösmustascher?

Gör såhär

  • Se till att ni som leder aktiviteten har det som behövs, och att ni noggrant läst igenom både instruktionsbok och uppdrag inför spaningarna.
  • Genomför uppdragen tillsammans med barnen. Låt också barnen reflektera vad de funnit under spaningarna, samt komma med förslag på eventuella förändringar.
  • Ni som leder analyserar sedan vad som framkommit i barnens svar och lösningar, samt bestämmer hur och vad kan ni göra i praktiken för att fler barn ska inkluderas i er verksamhet.

Riktlinjer

Antal barn: Uppdragen kan genomföras i stora och mindre barngrupper. Är det många barn delas de in i mindre grupper med ca 2-4 barn i varje.

Antal ledare: Minst en, men gärna flera, särskilt i grupper med yngre barn.

Förkunskaper: Perspektivbyråns metoder och utbildningar utgår ifrån barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Tidsåtgång: Introduktion och gruppindelning tar ca 5-10 min. Varje uppdrag tar ca 30 min. Men allt detta och mer därtill finns utförligt beskrivet i instruktionsboken.

Beställ tryckt material

Till bibliotek finns även färdigtryckt material att beställa kostnadsfritt (du betalar endast för frakten). Kontakta oss för att beställa.