Diskrimineringskoll – en fråga för facket

14 oktober, 2022

Som fackligt förtroendevald eller ombud spelar du en viktig roll för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen! Vill du ha fler tips på vad du kan göra för att stötta medlemmar som upplever diskriminering? Vi har tagit fram ett material och utbildningar som handlar om diskrimineringslagen och om fackets roll vid diskriminering i arbetslivet.

Vi på Rättighetscentrum har tagit fram en folder med kortfattad information om Diskrimineringslagen. Vi hoppas att den kan vara ett verktyg för dig som är förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson i ditt viktiga arbete med att stötta medlemmar som upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet.

Vi har även tagit fram två utbildningar inriktade på fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser där diskriminering hanteras och förebyggs. Utbildningarna, som ger kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad, kan kombineras eller bokas fristående.